Hvorfor leie inn en salgsressurs?

Vi kan hjelpe deg å tenke nytt!

Å ansette en salgssjef fast kan være dyrt og du vet ikke om det gir ønskede resultater. For gründere og scale-ups som har behov for å teste ut produkter og tjenester kan det være smart  å alliere seg med en innleid ressurs (fractional Sales Manager) som tar ansvar for å lage en salgsstrategi, utarbeide gode salgsprosesser og hjelpe til med å skaffe de første kundene / eller ekspandere til nye markeder.

Salgssjef til leie gir deg rett og slett større fleksibilitet. 

Hans - kaffeprat

Utfordringer:

Mange bedrifter kan havne i en situasjon der de mangler ressurser på salgssiden. Her er noen eksempler på situasjoner

 • Har ikke utarbeidet en salgsplan og strategi
 • Har ikke dedikerte selgere i dag (gründere)
 • Vanskelig å segmentere markedet - finne riktige kunder
 • Du har et lite salgsteam du ikke klarer å følge opp
 • Dine mål samsvarer ikke med toppledelsen sine mål
 • Kronglete salgsprosess som skaper friksjon og bremser salget
 • Mangel på kommunikasjon mellom salgsledelse og toppledelse
 • Problemer med å få marked og salg til å samarbeide effektivt
 • Salg er ikke rigget for vekst
 • Begrenset budsjett ifht å investere i salg
 • Mangler fleksibilitet i forhold til dine behov, ønsker og mål
 • Usikker på hvilke verktøy, prosesser og innhold du skal fokusere på
 • Ikke tid til å utarbeide og implementere en ny salgsplan og strategi
 • Mangel på struktur og salgsplan fører til demotiverte selgere
 • Lite tid og ressurser til å coache selgere og trene selgere

Fordeler

Det kan være mange fordeler med å leie inn en salgsressurs

Det kan være vanskelig å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Men når skoen trykker og dere kanskje mangler oversikt kan det lønne seg å sette ut salgsledelsen i en periode.

 • Fleksibilitet til å velge en samarbeidsmodell i forhold til behov
 • Partner som tar hånd om innhold,  prosesser og teknologi
 • HubSpot ekspertise og erfaring gjennom mange år
 • Skalerbarhet i forhold til fremtidig vekst
 • Salgstrening og coaching
 • Erfaring med å bygge pipeline gjennom å bygge gode kundereiser
 • Partner som setter seg grundig inn i din business 
 • En partner som “bretter opp ermene” og hjelper deg å skaffe business
 • Du binder deg ikke til lange kontrakter
 • Sammen skaper vi resultater. Gode resultater bygger alltid på godt samarbeid. 
 • Vi utfordrer, stiller spørsmål og gjør endringer
 • Vi blir en del av teamet, samtidig som vi ser på businessen din fra utsiden
Business man watering something - isolated over a white background

Hvordan ser et samarbeid ut?


planning-icon-v2

Planleggingsmøte

Vi blir bedre kjent og går gjennom mål, planer og ønsker for samarbeidet. Dette danner grunnmuren for et godt samarbeid. Viktig å bli enige om konkrete mål for samarbeidet.

analysis-icon-v2

Evaluering av salg

Vi blir kjent med og kartlegger styrker og svakheter for å etablere en plan for trening tilpasset hver enkelt selger. Vi ser på metoder, prosess og innhold som leder opp til et et salg.

growth-icon-v2

Drift og effektivisering

Vi bruker det vi har lært og begynner å justere salgsprosessen. Vi reviderer det dere har av innhold og supplerer med nytt for å lage et bibliotek av relevant innhold beregnet for salg.

analysis-icon-v2

Analyse og rapportering

Vi ønsker åpen dialog og legger opp til ukentlige tilbakemeldinger med hver enkelt selger, samt månedlig rapportering til ledelsen. Alle skal vite hvor vi er i forhold til mål og KPI’er.

growth-icon-v2

Trening og forbedring

For å bli god i salg må vi trene og repetere på aktiviteter vi ønsker å beherske. Salg utvikler seg raskt og vi holder oss oppdatert på metoder og verktøy som kan effektivisere salget.

planning-icon-v2

Fot i bakken

Vi vurderer oss selv med kritiske øyne og er avhengig av ærlige tilbakemeldinger fra dere. Sammen analyserer vi resultater som grunnlag for videre samarbeid.