5 steg til hvordan du kan komme i gang med e-post markedsføring:


Viste du at det finnes 3 ganger så mange epost kontor som facebook og twitter til sammen? Og at sansynligheten er 6 ganger større for at noen klikker seg videre fra en epost enn fra en twitter konto?

E-post markedsføring er en av de eldste formene for digital markedsføring vi praktiserer i dag, men likevel kanskje den mest effektive.  E-post markedsføring kan være en viktig faktor for å lykkes med content marketing. Og e-post markedsføring gir høyest ROI, sammenlignet med noen annen kanal innen Digital Markedsføring.Derfor er det noe alle som driver med digital markedsføring innlemmer i sin strategi.

Men hvordan komme i gang? 

Se våre tips nedenfor og du er allerede på god vei til å lykkes med nyhetsbrev og e-post markedsføring.5 steg som hjelper deg å komme i gang;

Disse tipsene er selvfølgelig bare et lite knippe med gode råd på veien, men hjelper deg å komme i gang på en strukturert måte:

EPOST_COVER_BLOGG_700x300.jpg

Steg 1: Sett deg konkrete mål

Det første du bør starte med er å sette deg noen konkrete mål for epost markedsføringen. 

 • Hva ønsker du å oppnå?
 • Ønsker du å øke trafikken til dine websider?
 • Ønsker du å promotere nye produkter og øke salget av disse?
 • Eller vil dere bruke nyhetsbrev til å informere en medlemsbase eller oppdatere en kundeklubb om nyheter og hva som skjer?
Det er lettere å planlegge og gjennomføre en kampanje når du har et klart bilde av hva du vil oppnå. Som i all annen markedsføring er målretting og segmentering viktig, så unngår vi å skyte i blinde. 

 

Steg 2: Listebygging

Før du kan begynne å sende ut e-post må du samle inn abonnenter og bygge deg opp epost-lister. Listebygging er helt sentralt og essensielt for å lykke med nyhetsbrev. Det er mange måter å bygge lister på, og hva som er riktig kommer an på hvert enkelt tilfelle.

Heldigvis finnes det gode verktøy for å bygge epost lister i dag. Hvis du kjører kampanjer som går ut på å informere eksisterende kundemasse kan du starte med å importere eksisterende kundedata til din epost liste. Ønsker du derimot å bygge lister med nye abonnenter fra bånn av, så må man tenke annerledes. Med Inbound Marketing metoden følger vi alltid en metode for konvertering: Kort så går dette ut på å:

 • Tiltrekke oss kunder til våre websider med interessant innhold
 • Konvertere besøkende til leads ved å tilby noe av verdi for kunden
 • Tilby eksempelvis en e-bok mot at kunden legger igjen epost adressen

Du kan lese mer om Inbound metoden her. 

Det som er viktig er at vi gjennom å skape innhold som mange finner interessant, bygger opp en epost liste som vi kan bruke til kampanjer. Ved å produserer innhold av høy kvalitet vil vi også bygge epost lister av høy kvalitet. 

En annen måte å bygge epost lister er å plassere skjemaer av typen "Meld deg på vårt nyhetsbrev". Disse kan enten poppe opp på skjermen (pop-ups) eller de kan dukke opp som såkalte "fly-ins" når du scroller nedover siden, for å vekke oppmerkosomheten til den besøkende. Et annet eksmpel er såkalt exit teknologi, med pop-ups når du er i ferd med å forlate siden. 

Marketing Automation:

En annen metode er å bruke marketing automation kampanjer av typen: Ta vårt 5 dagers epost minikurs i hvordan bygge epostlister". Med profesjonelle epost systemer kan du i dag sende ut en serie eposter som du har satt opp og forhåndsdefinert på forhånd. Dette er en glimrende metode for å bygge lojalitet og autoritet innenfor en bransje. Og det beste av alt, kunden tar et aktivt valg om å få flere eposter av deg. En slik kampanje kan gå over noen dager eller over et par uker. 

For å finne ut hva som fungerer best for deg, må man rett og slett føle seg litt frem og prøve ut ulike metoder. 

Steg 3: Bestem deg for type kampanje

Vi kan skille mellom ulike typer kampanjer. Det er viktig å definere dette på forhånd og at det samsvarer med de målene vi satte oss i punkt 1 over. Eksempelvis kan vi skille mellom:

 • Nyhetsbrev
 • Tilbudsmail
 • Kunngjøring
 • Invitasjon til en Event

Nyhetsbrev: De fleste av oss mottar nyhetsbrev med jevne mellomrom. Nyhetsbrev kommer vanligvis med en viss frekvens og tar som oftest for seg ulike tema for å opprettholde kontakten med eksisterende kundemasse. Nyhetsbrev sørger for å styre kundemsassen tilbake til websidene med visse mellomrom.

Tilbudsmail: Hensikten med tilbudsmail er som oftest å få en direkte respons fra kunden. Direkte respons kan utlede i direkte kjøp og være en måte å promotere nye produkter på. Ofte kan det være et tidsbegrenset tilbud for å få kundene til å ville kjøpe akkurat nå. Et viktig element her er å bruke effektive Call-to-Actions som sender deg videre til en landingsside som kun fokusserer på det konkrete tilbudet.

Kunngjøring: En kunngjøring kan enkelt og greit være å informere om et nytt produkt eller lansering av en ny tjeneste. En kunngjøring er perfekt for å holde på interessen til kundenmassen. Det kan være for å informere om nye "features" eller egenskaper som din tjeneste kommer opp med og som vil gjøre din tjeneste enda mer interessant. Vi vet at i dag skal det veldig lite til for kunder å gå over til konkurrenten. Ved å informere om en kommende realease og hva vi kan vente oss av nye egenskaper, så unngår du at kunder forlater deg.

Invitasjon til events: Dette er aktuellt ved for eksempel lansering av et nytt konsept, ny tjeneste, en splitter ny bilmodell som kommer på markedet snart, og du vil samle sammen så mange av dine kunder som over holdet mulig. 

Steg 4: Lag din første kampanje

Du har satt deg noen konkrete mål for kampanjen, du har bygget deg en epost liste og du har bestemt deg for type kampanje. Da er det bare å sette i gang å lage din første kampanje. Dette er og blir en treningssak og "doing by learning". Øvelse gjør mester. 

 • Sørg for at innholdet er relevant for mottagere av kampanjen
 • Innholdet må være strukturert og enkelt å lese
 • Sørg for at e-postene er i samsvar med din merkevare og bygger tillitt
 • Gjør det enkelt å konvertere med synlige Call-to-Actions
 • Alle kampanjer må være responsive

Det siste punktet er svært viktig. I følge en undersøkelse utført av Campaign Monitor så kommer 41 % av alle åpnede eposter fra mobile eneheter, og dette tallet er økende.

Steg 5: Mål og analyser effekten

Nå som kampanjen kjører og du begynner å få nye abonnenter og aktivitet på sidene dine, så er det viktig å måle og analysere effekten. Du kan måle effekten enten via din epost tilbyder, via Inbound Marekting software som HubSpot, eller via verktøy som Google Analytics. Eller rett og slett en kombinasjon. Det som er viktig er at du har klart for deg hva du skal måle og hva de ulike parameterne betyr i praksis. Målet er at vi hele tiden lærer noe av det vi gjør slik at vi kan forbedre performance. 

Noen viktige måleparametere er:

 • Hvor mange unike abonnenter har åpnet mailen?
 • Hva er åpningsraten? (i Prosent)
 • Hvor mange har ikke fått mailen av ulike årsaker? (Bounce rate)
 • Hvor mange av abonnentene har ikke åpnet mailen?
 • Hvor mange av de som åpnet mailen klikket videre på en lenke eller Call-to-Actoion? (Click-Trough raten)
 • Hvor mange har valgt å melde seg ut av listen?
 • Hvor mange har klaget på spam? (trykket på spam knappen)
 • Hvor mange har delt innholdet ditt med venner og kjente (Trykket på videresendt knappen i eposten)

Ved å skaffe deg kunnskap om alle bevegleser,  hvilke lenker de ulike abonnentene klikker på og senere hvordan de navigerer på dine websider, kan du skaffe deg verdifull informasjon om markedet og hva som er avgjøredne for de valgene som blir registrert.

Hvis du tar i bruk et Inbound Marketing verktøy som HubSpot skaffer du deg verdifull informasjon om lissyklusen til hver enkelt kontakt og kan bruke dette til å skreddersy hvordan du velger å kommunisere. Alle bevegelser, som hvilke eposter kontakten leser, hvilke linker han trykker på og hvilke e-bøker han har lastet ned, blir logget i en kronologisk rekkefølge. Oppsummering:

E-post markedsføring og effektive nyhetsbrev er en effektiv driver for å øke engasjement, salg og ROI, og bør være en integrert del av en helhetlig digital markedsførings strategi.  

Vi håper du også kommer i gang ved å følge disse 5 stegene til hvordan du kan komme i gang med e-post markedsføring. New Call-to-action

Tilbake til bloggen