HubSpot onboarding er obligatorisk. Hvem skal du kjøpe tjenesten av?

Viste du at HubSpot onboarding er obligatorisk? Alle som inngår avtale med HubSpot må gjennom en obligatorisk opplæring før de kan begynne å bruke plattformen. Og det med god grunn.

HubSpot er et meget kraftig verktøy, men kan oppleves komplekst til å begynne med. For å få fullt utbytte av plattformen kreves det derfor grundig opplæring.

 

Valget du blir stilt overfor er hvem som skal stå for opplæringen. Du har nemlig to valg.

 • HubSpot selv
 • Sertifisert HubSpot partner

Det ene valget er ikke nødvendigvis noe bedre enn det andre, men det er noen strategiske forskjeller som er avgjørende for hvilket valg du tar.

Lurer du på hva HubSpot er? 

Hvorfor trenger du HubSpot onboarding?

HubSpot er omfattende, derfor er det utrolig viktig å få en god start, slik at du får glede av investeringen og en positiv opplevelse når du først setter i gang. Hvis ikke kan det fort oppleves som unødvendig komplisert. HubSpot består av veldig mange egenskaper, og det siste du vil er å betale for en tjeneste, og kun utnytte en liten del av det du betaler for.

Det viktigste er å sette opp og konfiguere HubSpot på en god måte, slik at du unngår typiske feil som "henger ved" løsningen og oppsettet fremover. Det meste kan endres eller rettes opp, men du kan fort miste verdifull tid, og tid er som kjent penger.

Teknisk oppsett omfatter blant annet epost, web- og landingssider, konverteringsbaner, templates, CRM, import av kontakter, integrasjoner mot andre 3 parts sytemer m.m.

Onboarding av en sertifisert partner

Hva du kan forvente av en sertifisert partner vil selvfølgelig avhenge av hvert enkelt byrå. Men å velge en sertifisert HubSpot partner vil være et meget godt alternativ dersom du ser for deg en samarbeidspartner angående strategi, markedskampanjer, implementering, SEO og innholdsstrategi i fremtiden.

 

HubSpot Onboarding med et byrå

 

Ved å overlate ansvaret til et byrå får du tilgang til ekspertise på tvers av ulike fagområder og disipliner. Det kan være krevende å finne webutviklere, SEO-eksperter, innholdsstrateger og PPC konsulenter under samme tak og som jobber i samme system. Med en HubSpot sertifisert partner får du nettopp dette.

Du kan lese guiden vår, Alt om hubSpot,  hvis du ønsker en komplett oversikt over de ulike hub'ene.

Hva er inkludert når en HubSpot sertifisert partner står for onboarding?

Som sagt så vil dette være avhengig av hvilket byrå dere velger å samarbeide med, men stort sett så vil mange av de samme basis-tjenestene danne grunnlaget for en god onboarding.

 • Teknisk oppsett av HubSpot
 • Design og utvikling av maler for epost, landingssider, nyhetsbrev, chatbot etc
 • Konfiguerering og oppsett av HubSpot CRM
 • Import og /eller migrering av eksisterende kontakter inn i HubSpot CRM
 • Sales enablement strategi og salgsutvikling
 • Fleksibel prising i forhold til akkurat deres behov
 • Tilgang til ressurser dere kan bruke fremover både på kort og lang sikt.
 • Du får tilgang til ressurser på tvers av flere ulike disipliner og fagområder
 • Trening og opplæring av HubSpot tilpasset deres behov og organisasjon

La oss se på noen punkter du bør vurdere ekstra nøye hvis du velger å samarbeide med et byrå.

Fremtidig samarbeid med et byrå?

AdobeStock_462547007Når du skal vurdere HubSpot onboarding, tenk over om du uansett ser for deg å engasjere et inbound marketing byrå i fremtiden. I så fall kan det være smart å tenke på dette allerede i implementeringsfasen. Dette kan være syretesten som avgjør om byrået er det rette, om det er et godt samarbeidsklima og om de klarer å levere med tanke på et fremtidig og langsiktig samarbeid.

 

Forskjeller i pris og prosess

Hvis du velger en sertifisert partner slipper du å betale onboarding til HubSpot. Alle byråer vil stort sett ta betalt for onboarding i en eller annen form uansett, men du står mye friere til å velge et opplegg og modell som er tilpasset dine behov. Kanskje har du ansatte med ulike behov.

Hvem i organisasjonen din trenger opplæring? Et byrå står mye friere til å lage eget opplegg for markedssjefen, markedskoordinatoren, salgssjefen, selgerne, daglig leder eller hvem det måtte være. Daglig leder eller økonomisjefen er kanskje mest opptatt av hvordan måloppnåelse rapporteres internt, marked på sin side trenger mer oppmerkosmhet rundt hvordan komme i gang med relevant innhold, konverteringer og marketing automation, mens salg er mest opptatt av CRM og salgsverktøy.

Sørg for å be om en full oversikt over hva onboarding vil koste og hva du kan forvente å få av opplæring og ressurser i implementeringsperioden.

Fysisk tilstedeværelse

Hvis du velger å kjøpe tjenesten av HubSpot selv foregår all opplæring via Skype eller lignende og nesten alltid på engelsk. Med et byrå vil derimot det meste av opplæringen foregå i dine lokaler med helt andre muligheter for tilpasning. Det vil være mye lettere å stille spørsmål og byrå kan varte opp med flere ressurser som kan hjelpe til underveis.

Få flere avdelinger til å jobbe sammen

HubSpot er et fantastisk verktøy for å få hele organisasjonen til å jobbe sammen mot felles mål. Ikke minst gjelder dette for marked- og salgsavdelingen. Men for å få til det så er det viktig at man innarbeider gode prosesser og arbeidsmetodikk. En sertifisert partner som kjenner alle mulighetene som ligger i programvaren kan hjelpe deg å utarbeide gode rutiner og prosesser, samt hvordan bruke HubSpot til å implementere disse.

 Sertifisert HubSpot partner

Onboarding utført av HubSpot

HubSpot tilbyr forskjellige nivåer når det kommer til onboarding ut fra hvilken pakke du kjøper. Mest vanlig er pro pakken. Du kan forvente:

 • En dedikert spesialist på implementering de første 90 dagene av din abonnementsperiode
 • Assistanse og rådgivning for teknisk oppsett
 • Rådgivning og hjelp til integrasjoner med andre systemer
 • Hjelp til å designe og utvikle en kampanje i HubSpot - hvordan få alle deler til å spille sammen
 • Løpende support på telefon og mail ved behov når du har spørsmål fra HubSpot customer success teams
 • Tilgang til prosjektstyringsverktøy i onboarding perioden

HubSpot onboarding er standardisert

Din HubSpot onboarding konsulent setter opp en plan for onboarding som du / dere må følge. Dette kan definitivt være en fordel om man ønsker å lære HubSpot frem og tilbake i løpet av kort tid, da dere selv må sette av mye tid til gjennomføring. Grunnen til dette er at dere må gjøre det meste selv. I praksis får dere instruksjoner på hvordan ting gjøres, deretter får dere hjemmelekser som dere må være ferdig med til et angitt tidspunkt.

Det som er helt sikkert er at noen i din organisasjon må skaffe seg erfaring i å jobbe i HubSpot og praktisk erfaring med programvaren. Derfor kan opplæring gjennom HubSpot være ideellt hvis du har noen som er teknisk oppegående og som har lett for å sette seg inn i ny programvare.

Utfordringen for mange er at det kan gå litt fort i svingene, og dere klarer ikke å legge opp et løp som er forenlig med kalenderen og andre gjøremål. I tillegg er det ikke alle som har ansatte med teknisk bakgrunn som kan stilles til disposisjon. Da bør man kanskje heller vurdere et sertifisert byrå.

Ønsker du å komme fort i gang?

Hvis du ikke har tid til å lete etter et byrå, vil du antageligvis kunne komme fortere i gang hvis du kjøper tjenesten direkte av HubSpot. Dersom du har ressurser internt som kan sette av tid, vil du kunne ta i bruk programvaren raskere enn du ellers ville ha klart.

Det er dog viktig igjen å tenke på hvilke ressurser du trenger for å komme i gang med innholdsproduksjon, SEO og konverteringsoptimalisering. Uten innhold er en investering i inbound og HubSpot nærmest bortkastet, og du bør heller bruke pengene andre steder. Så tenk nøye gjennom dette før du setter i gang med HubSpot.

Hva koster inbound marketing egentlig >>

Forutsigbar prising

Med HubSpot onboarding forholder du deg tiil en fast pris. Derfor vet du på forhånd hvor mye du må sette av for selve implementeringen. Du vet hva du betaler og du vet hva du får. Har du behov for mer tilpasning, velg et sertifisert byrå.

Konklusjon

Som du ser så er det flere elementer du bør vurdere og tenke over når du skal kjøpe HubSpot onboarding.

Hvis jeg skal komme med en konklusjon så vil jeg si at et avgjørende punkt kan være størrelse og hvor mange ressurser dere har internt. Hvis dere har mange ansatte og et eget marketing team som utfyller hverandre på kompetanse, ville jeg vurdert å kjøpe tjenesten direkte fra HubSpot. Har dere få ressurser og ingen til å eksempelvis skrive innhold og jobbe med søkemotoroptimalisering, vil det være mye bedre å kjøpe tjenesten fra en sertifisert HubSpot partner.

Hvis dere i tillegg tenker å inngå samarbeid med et byrå på sikt vil jeg anbefale å kjøpe onboarding fra samme selskap.

 New call-to-action

Tilbake til bloggen