Hva er HubSpot? Digital markedsføring satt i system!


Før vi kommer inn på hva er HubSpot? -  la oss først se litt hvordan norske virksomheter jobber med markedsføring og salg i dag.

Kampen om kundene er tøffere enn noen gang. I denne konkurransen prøver vi å gjøre hva vi kan for å selge produktene og tjenestene våre til mer eller mindre definerte målgrupper. Med "mer eller mindre" viser jeg til at mange av  oss ikke har definert hvem våre typiske kunder er eller hvor i kjøpsprosessen potensielle kunder måtte befinne seg i til enhver tid. Hva er de interessert i? Alt for mange tyr til utdaterte metoder i mangelen på verktøy og skyter fullstendig i blinde. Et resultat av dette er at vi "pusher" produkter og tjenester på mottakere som opplever dette som ren støy. Forstyrrende markedsføring som cold calling og DM'er er dessverre fortsatt hverdagen for veldig mange norske bedrifter i dag. Med internett er kjøpsprosessen snudd på hodet. Informasjon om produkter og tjenester er aldri mer enn et par tastetrykk unna. Dette må vi som driver med markedsføring og salg ta inn over oss.

For ikke å skyte i blinde må vi planlegge, gjøre grundig research, bestemme oss for nye strategier og kartlegge markedet vårt. Hvordan ser en typisk kunde ut, hvilken rolle har de i samfunnet, hvordan skaffer de seg informasjon, hvilke sosiale medier er de aktive på, hvor mye tjener de, hvilke utfordringer har de og hva skal til for å løse deres problemer og utfordringer på jobben? Dette må vi vite for å planlegge hvordan vi ønsker å tiltrekke oss flere besøkende til hjemmesidene våre, konvertere flere besøkende til leads, bearbeide leads til kunder og sørge for at de blir fornøyde kunder og ambassadører i fremtiden. Det er dette som er inbound marketing. For å hjelpe oss har vi heldigvis verktøy som HubSpot.

HubSpot er er en "All in One" plattform for inbound - inngående - markedsføring og salg. Du trenger ikke lenger 10, 15, 20 forskjellige løsninger for å bygge en digital tilstedeværelse på nettet. I HubSpot er alle digitale disipliner integrert i en sømløs pakke hvor du kan planlegge, styre, analysere og forbedre markedsføring- og salgsaktiviteter fra en plattform. 

 

 

I tillegg til å være et meget kraftig verktøy for å å holde orden på digital markedsføring og salg er HubSpot like mye et verktøy som hjelper oss å tenke nytt og som setter kunden (Buyer Persona) og kjøpsprosessen (Buyers Journey) i sentrum for alt vi gjør. Vi har skrevet flere artikler som belyser dette.

DIGITALE KANALER:

Internett svømmer over av fantastiske verktøy vi som markedsførere og selgere kan benytte oss av. Med HubSpot får du dette i en og samme plattform. Dette gir deg et helhetsbilde du ikke har hatt tidligere. Nedenfor følger noen eksempler:

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring eller content marketing er en kontinuerlig prosess og et av de viktigste elementene når det kommer til inbound marketing. Med HubSpot kan du enkelt publisere innhold og dele i ulike sosiale medier. Du kan laste opp alt av premium innhold og integrere mot epost, blogg, landingssider og nøkkelordanalyse. 

Søkemotoroptimalisering - SEO

Søkemotoroptimalisering er svært viktig for bli tilstrekkelig synlig og havne langt opp i søkemotorene. HubSpot har integrert SEO i alle kanaler og sørger for at det er enkelt å se om ditt innhold tilfredstiller Google sine algoritmer. Nøkkelordanalyse er helt essensiellt for å velge de riktige søkeordene og frasene.

Blogging

Alle som vil bygge autoritet i sin bransje bør blogge aktivt. Blogging er den beste måten å vise at vi har kunnskap og innsikt om hva som opptar potensielle og eksisterende kunder. Blogging, sammen med SEO, sørger for å tiltrekke flere besøkende til våre hjemmesider. HubSpot har dette som en integrert og sentral del av sin plattform. Du kan publisere, planlegge og dele blogginnhold direkte i sosiale medier som twitter, Google+, LinkedIn og facebook. Du kan også enkelt lenke til annet innhold som du har bublisert gjennom HubSpot. 

Landingssider

Landingssider er vår viktigste kanal for å konvertere besøkende til leads. Landingssider er en integrert del av HubSpot og fokuserer på kun ett - 1 - budskap av gangen. Vi fjerner menyer og annet innhold som virker forstyrrende på det vi vil oppnå, nemlig at den besøkende fyller inn et formular og gir oss minimum sin epost adresse i bytte mot premium innhold som eksempelvis en e-bok. I HubSpot setter vi opp hele konverteringsprosessen, "The Conversion Path", med call-to-action, landingsside, en takkeside og en link for nedlasting av innhold, samt oppfølging via epost. 

E-post

E-post er fortsatt like aktuelt som verktøy og en svært viktig kanal for å kommunisere med ditt nettverk. E-post markedsføring er et av de eldste virkemidlene vi har for å drive digital markedsføring. Og det fungerer fortsatt svært godt. Med listebygging kan vi sørge for å bygge en base med interessenter som selv har valgt å abonnere på for eksempel våre nyhetsbrev.

HubSpot lar i tilegg salgsavdelingen sette opp ulike templates som de kan sende til leads, prospekter og kunder. Du kan sende epost direkte fra HubSpot, eller du kan integrere HubSpot med din gmail eller Outlook konto, og følge med på når dine eposter blir åpnet og lest. Denne funksjonen ingtegrerer sømløst med HubSpot Sales, og blir synlig i dine kontakters livssyklus.

Marketing Automation

Marketing Automation gjør det mulig å automatisere utsendelser av eposter basert på ulike forhåndsdefinerte kriterier og segmentering. Siden vi kan spore bevegelser fra leads og kontakter i realtid kan vi trigge ulike handlinger og bestemme hva som sendes av informasjon basert på interesse. Hvis kunden leser en blogg og laster ned en bestemt e-bok kan vi automatisk trigge en epost som underbygger akkurat det vedkommende lurer på. Hvis kunden klikker på en lenke, kan dette trigge en annen handling osv. 

Sosiale medier

Sosiale medier er viktige kommunikasjonskanaler for å spre innhold og lytte til markedet og kundene våre. Når vi produserer innhold av høy kvalitet ønsker vi at flest mulig skal se og lese det. Kanaler som LinkedIn, facebook og twitter er effektive kanaler for å dele informasjon. HubSpot forenkler denne prosessen og sparer deg for tid, ved at du ikke trenger å logge deg inn og ut av ulike sosiale medier. 

HubSpot Social Inbox forteller deg fortløpende hva dine kontakter, laeds og kunder sier om deg i sosiale medier. Dette gir deg en unik mulighet til å "lytte" til hva som blir sagt om deg, dine produkter og tjenester. Det gjør at du kan kommunisere med dine kontakter og i større grad styre og kontrollere hvordan din virksomhet blir oppfattet i sosiale medier. Den eneste måten å ha kontroll på dette er gjennom aktiv tilstedeværelse på sosiale medier. 

Dine kunder er på sosiale medier og social selling, eller salg gjennom bruk av sosiale medier, blir bare mer og mer aktuelt. 

Salg og CRM

HubSpot har forstått at inbound marketing ikke kan leve uten salg. Derfor blir inbound salg stadig viktigere og en forlengende arm i forhold til markedsavdelingen. Med HubSpot Sales og CRM har salgsavdelingen full kontroll på alle bevegelser fra kvalifiserte leads og kontakter. Hvordan navigerer de på hjemmesidene, hvilke eposter åpner de, hvilke sider frekventerer de oftest, hva har de lastet ned av premium innhold og hvilke produkter og tjenester er de mest interessert i? Dette er viktig og helt avgjørende informasjon for salgsavdelingen og HubSpot gjør det enkelt å spore dette. For salgavdelingen betyr dette at de kan kontakte leads når de er mest kjøpeklare. 

Kampanjer

HubSpot Campaigns sørger for at alt er integrert. HubSpot lar deg sette opp, organisere og analysere individuelle og spesifikke kampanjer. Du kan sette opp konkrete mål på antall besøkende til dine hjemmesider, hvor mange besøkende som blir til leads og til slutt hvor mange kunder du klarer å generere i løpet av en periode. Siden HubSpot integrerer alt sammen i en pakke kan du måle alt fra ett sted. Du kan dermed teste hvor mange leads og kunder en landingsside eller et blogginnlegg bidrar med i en gitt kampanje. 

Personas (Buyer Personas)

Alt vi produserer av innhold retter seg mot en eller flere personas. Buyer Personas hjelper oss å forstå hvem vi henvender oss til. Hvem er det vi forsøker å nå med vårt budskap? Personas er semifiktive representanter for våre viktigste kunder. I HubSpot er personas noe av det første vi etablerer, og HubSpot minner oss på å spisse budskapet vårt når vi lager innhold. Vi kommuniserer og uttrykker oss annerledes når vi henvender oss til en gründer enn om vi prøver å tiltrekke oss oppmerksomheten til en CFO i et større industrikonsern. Deres roller og utfordringer er totalt forskjellige. Hvordan de bruker digitale kanaler og sosiale medier er antagelig totalt forskjellig. Derfor må vi tilpasse innholdet til de ulike personasene.

Les vår kompllette guide Alt om HubSpot her >>Så hvem egner HubSpot seg egentlig for:

HubSpot er et kraftig verktøy og passer ikke for alle. Virksomheter som ønsker å investere i HubSpot er vant til å bruke betydelige ressurser og midler på markedsføring og salg. Inbound marketing metoden egner seg best der man går gjennom en kjøpsprosess. Vi gjør research på forhånd og vi bruker tid på å fatte en beslutning. Ofte dreier det seg om kjøp fra 5 -10 000 kroner og oppover. 

Det er vanlig å investere fra 10 000 kroner opp til 100 000 kroner i måneden avhengig av størrelse på virksomheten, omfang og hvor raskt man ønsker å gå fram. 


Innføring i Inbound Salg


 

Tilbake til bloggen