Slik vurderer du den mest effektive markedsstrategien

Outbound vs inbound.jpg

Når du skal vurdere den mest effektive markedsstrategien er det endel spørsmål som bør stilles. Det er flere forskjeller enn likheter både hva anngår beslutningsprosesser før kjøp, verdien på kjøpet, kjenskap til virksomhetens produkter og tjenster, markedsposisjon etc. For å avdekke din virksomhets mest effektive markedsstrategi; start med å stille deg følgende spørsmål:

 

 • Er det et behov for å tiltrekke flere potensielle kunder til virksomheten?
 • Hvordan er markedsposisjonen i dag?
 • Hvor synlig er dere?
 • Selger dere produkter og tjenester som krever lang beslutningstid?
 • Hvilke barrierer er det dere møter på veien til en ny kunde?
 • Har dere et ønske/mål om å være ledende?

 

De mest stilte spørsmålene vi møter ved vurdering av strategien Inbound Marketing

Vi møter mange ulike kunder med forskjellige utfordringer og målsetninger, og noen spørsmål går veldig ofte igjen når man står foran valg av markedsstrategien Inbound Marketing:

 

 • Er min nettside klar for dagens kundereise?
 • Hvor mye innhold må vi produsere?
 • Hvor mye ressurser vil det kreve?
 • Har vi den rette kompetansen for å håndtere dette?
 • Hvordan vil dette påvirke bruk av google adwords og annen betalbar annonsering?
 • Hvordan kan jeg rettferdiggjøre investeringen?

 

Må vi starte med å lage ny nettside?

Det er ikke nødvendig med mindre behovet for fornyelse er prekært. Det er imidlertid mye mulig at det bør gjøres visse enkle endringer på nettsiden for å oppnå bedre besøkstall og bedre konverteringstall.

Det store spørsmålet er heller om nettsiden genererer leads til virksomheten. Gjør den ikke det er det ulike tiltak som bør iverksettes og da snakker vi gjerne først og fremst om SEO, innhold og konverteringsmuligheter. Allikevel vil jeg ikke underbygge viktigheten av å ha en nettside som er oppdatert både designmessig og teknisk. Nettsiden er ditt utstillingsvindu, og tiden en potensiell kunde manøvrerer seg på nettsiden er minimal. Klarer du å fange oppmerksomhet, er brukeropplevelsen god, er nettsiden optimalisert for søk.

Når man driver med Inbound Marketing så er motoren selve innholdet, det er her den største endringen som regel kommer, og her kreves det vilje og evner til å bidra.

Innhold som for eksempler bloggartikler publiseres via en firmablogg; kall det gjerne ressurser, nyheter, inspirasjon eller det som måtte passe. Firmabloggen legges på et underdomene til bedriftens hjemmesiden og implikerer bedriftens hjemmeside minimalt.

Lurer du på hvordan din hjemmeside fungerer så finnes det en enkel test som gir noen indikasjoner: www.websitegrader.com

Som et ledd i prosessen vil vi alltid komme med innspill om relevante endringer for din nettside, dersom vi ser et behov for det. Vi har utviklere og designere som kan bistå i et eventuelt webprosjekt, eventuelt så samarbeider vi med den partneren dere måtte ha.

 

Hvor mye innhold må vi produsere?

Vi sier minst en bloggartikkel ukentlig, men veldig gjerne mer. Det avhenger av hvor fort din virksomhet trenger å vokse. Økt besøkstall betyr mer synlighet, flere leads og flere kunder. Har din virksomhet et stort gap å dekke omsetningsmessig, eller du har en konkurrent som ligger foran deg i forhold til synlighet, så bør man legge trykk på et tilstrekkelig antall artikler.

Utover det bør det også lages noen innholdstilbud, altså et litt mer utfyllende innhold som skal drive konverteringer til virksomheten. Det er fullt mulig å gjenbruke innhold man allerede har, kanskje med noen enkle endringer for å tilpasse til kjøperens informasjonsbehov.

Innhold er nok det som de fleste frykter mest når de skal i gang med Inbound Marketing. Din Inbound Partner vil bistå med å utarbeide en innholdsstrategi og legge en innholdsplan. Din partner vil også kunne produsere og/eller optimalisere innhold dersom det er et ønske.

 

Hva vil Inbound Marketing kreve av ressurser?

Det vil kreve ressurser, spesielt innledningsvis før den nye måten å jobbe på sitter i hode og kropp. Men det frigjøres også tid som man tidligere har brukt på andre ting.

Selgerne skal for eksempel ikke trenge å drive med prospektering på samme måte som tidligere, kundene skal komme til dere. Høres flott ut, og det er også en sannhet med modifikasjoner. Man kan aldri slutte å være på alerten som selger, man må fortsette å prospektere. Forskjellen er at det gjøres mer effektivt og langt smartere,

Markedsavdelingen vil få et verktøy som krever en viss opplæringstid før man er trygg, men de kommer til å elske sitt nye verktøy! De vil kunne sitte med alle gjøremål i ett system i motsetning til tidligere, og de vil kunne måle alt de gjør. Å kunne måle effekt er for meg den største fordelen med denne måten å jobbe på. Les gjerne artikkelen 9 KPIer med stor verdi for ledelsen.

Overlevering av leads til selgerne skaper godt samarbeidsklima og ledelsen vil løpende kunne få analyser av hvilke tiltak som gir effekt. Dette er innsikt som over tid gjør at dere både effektiviser internt og dere bruker markedsbudsjettet smartere. Summen er økt gevinst for din virksomhet

 Les artikkelen; Hva er Inbound salg, og hvorfor er det så viktig.

 

Hvordan kompetanse kreves det for å kunne praktisere Inbound?

Din virksomhets kompetansebehov  avhenger av hvorvidt den kompetansen dere besitter kan kombineres godt med din Inbound partners kompetanse. I dag har vi kunder som benytter seg av våre tjenester i hele eller deler av Inbound prosessen, mao vi tilpasser oss til den enkeltes virksomhets behov. 

Det er de færreste som har mulighet til å ha både tekstforfattere, grafisk designer, SEO ekspert, webdesigner, utviklere, eksperter i digital markedsføring og digitale kanaler samt ekspertise på Google Adwords og Analytics i eget hus. 

Behovet for en partner med denne type kompetanse er derfor viktig. Dersom dere skal bygge et team, eller noen slutter i sine jobber, så benytt for all del muligheten til å justere sammensetningen til det beste for morgendagens behov. Søk gode rådgivere i denne prosessen. Spør oss, vi har god erfaring med dette selv,  og har et godt nettverk å anbefale i forhold til rekruttering.

 buyerpersona.jpg

Hva med bruk av Google Adwords og annen betalbar annonsering?

Google Adwords er et eksempel på tiltak det kan være lurt å benytte for å øke trafikken til tider. Det som er fint er at du med Inbound Marketing hele tiden kan følge utviklingen på søkeord, besøkstall, kilder for trafikk og hvilket innhold som gir virksomheten flere kunder. Du kan med dette lettere justere betalbar annonsering der det er størt behvo for ekstra oppmerksomhet. 

Dersom selgerne trenger flere leads enn det virksomheten klarer å skape gjennom innholdsproduksjonen så kan det for eksempel være nyttig å legge litt penger i Google Adwors, annonser i sosiale medier og/eller eventuelt bruk av retargeting.

Målet er imidlertid at kostnadene knyttet til betalbare annonser skal reduseres nettopp fordi innholdet man har skapt gir såpass bra effekt på organisk trafikk. Penger flyttes fra annonsering til innholdsproduksjon. Fortjent oppmerksomhet er mer verdifullt enn alt du kan betale deg til.

 

Hvordan rettferdiggjøre investeringen?

Det koster å gå for Inbound Marketing, men statistikken viser at Inbound Marketing er over 60% mer effektivt en Outbound. Allikevel må man kunne regne hjem investeringen, og det gjør vi ved grundig gjennomgang av din virksomhet. Lurer du på om det vil lønne seg for deg? Kontakt oss for en uforpliktende prat om dette.

Dersom din virksomhet ikke er Inbound kvalifisert så kan det allikevel hende at det bør gjøres en del strategiske endringer når det gjelder markedsføringen av selskapet. Det dreier seg om å ta i bruk virkemidler, utnytte teknologi, forstå kjøpsprosessene og tilpasse seg dette uansett om svaret er Inbound, Outbound eller branding.

New Call-to-action 

 

Tilbake til bloggen