Hva koster inbound marketing egentlig?

Inbound marketing er en investering i bedriftens fremtid. Bakgrunnen er at spillereglene mellom selger og kjøper har endret seg dramatisk de senere årene, hvor digitale og sosiale kanaler spiller en stadig viktigere rolle. Maktforholdet har endret seg, og kjøper setter premissene for hvordan vi som jobber med salg og markedsføring må agere i markedet. Tradisjonelle metoder fungerer ikke slik det en gang gjorde. Da må vi tenke nytt. Og annerledes. Vi må investere tid og penger i nye verktøy og metoder vi ikke en gang drømte om for 10 - 15 år siden. Men hva koster inbound marketing egentlig?

Når du vurderer inbound marketing må du stille deg noen spørsmål først. Hvor kommer leads og kunder fra i dag? Hvor mange leads genererer markedsavdelingen i dag? Hvordan følger salgsavdelingen opp leads? Hvor mange av disse leadsene blir til reelle kunder?

Du kan lese mer om hva er inbound marketing her >>

Du kan lese mer om hva er inbound salg her >>

I tillegg må du se på interne ressurser. Hvor mye og hva skal du gjøre selv? Hva trenger du hjelp til? Hva skal du outsource? Det finnes et hav av ulike metoder og verktøy som konkurrerer om din oppmerksomhet. Flere og flere har fått øynene opp for at innholdsmarkedsføring, blogging, sosiale medier, marketing automation og inbound marketing genererer leads, kunder og resultater.

Men det har også en prislapp hengende på seg. Det er viktig å være klar over at det tar tid å skape resultater. Ofte går det måneder før du opplever ønsket effekt. Men når det først begynner å virke så har du et velsmurt maskineri som jobber for deg 24/7.

Hva viser statistikken?

Før vi går inn på hva inbound marketing koster, la oss se på litt statistikk og sammenligne inbound med tradisjonell outbound markedsføring:

 • Inbound leads koster i snitt 61% mindre enn outbound leads (HubSpot)
 • Bedrifter som i hovedsak setter sin lit til inbound marketing som metode sparer over 14$ for hver ny kunde de erverver (State of Inbound)
 • Inbound marketing genererer 3 ganger så mange leads per dollar investert enn tradisjonelle metoder (Kapost)
 • Gjennomsnittskostnaden for et lead reduseres med 80% etter 5 måneder med fokus på inbound marketing (Eloqua)
 • HubSpot kan vise til en dobling av konverteringsraten på websider fra 6 - 12% ved å gå fra tradisjonell til inbound marketing
 • Bedrifter som implementerer automatisk bearbeiding av leads (lead nurturing) og marketing automation, opplever en økning i inntektene på over 10% i et 6 - 9 måneders perspektiv
 • Bedrifter som blogger ofte konverterer langt flere leads enn andre bedrifter
 • Inbound marketing, hvis gjort riktig, er 10 ganger mer effektivt når det kommer til leadsgenerering enn tradisjonelle metoder for markedsføring skal vi tro Gartner

Jeg kan gjøre denne listen mye lengre. Poenget er at statistikk og analyser viser at inbound gjennomgående fungerer bedre enn tradisjonelle metoder.

Elementer for beregning av inbound marketing kostnader

For å lykkes med inbound marketing er det mye du må ta hensyn til og mange områder som må beherskes. For å beregne hva inbound marketing koster, må du se på følgende elementer:

 • Tid
 • Strategi og planlegging
 • Programvarekostnader og verktøy
 • Webdesign
 • Innholdsmarkedsføring
 • Søkemotoroptimalisering
 • Sosiale medier
 • PPC
 • E-post markedsføring og marketing automation

Tid

Tid er som kjent penger. Og for å lykkes med inbound marketing må du sette av tid og ressurser. Mange velger å sette ut hele eller deler av prosessen med å komme i gang og holde maskineriet i gang.

Tid er penger

Inbound marketing som prosess vil uansett kreve ressurser internt og du må ta med i beregningen at det tar tid før man ser konkrete resultater av innsatsen. Normalt vil det gå et par måneder før en markedskampanje begynner å generere betydelig trafikk og leads og at søkeordene dine begynner å rangere i Google. Det handler om å bygge en tilstedeværelse på nettet. Da må vi begynne med grunnmuren før vi kan bygge resten av huset.

Strategi og planlegging

Inbound marketing krever at du planlegger godt, og at du har en gjennomtenkt strategi for hvordan du ønsker å gå frem. Det er mye å tenke på og som du må ta stilling til når du skal utarbeide strategien, som for eksempel:

 • Utvikle personas
 • Posisjonering i markedet
 • Merkevareidentitet og budskap
 • Markedsmål

Det er viktig å ha en overordnet og solid markedsstrategi på plass før man begynner med blant annet innholdsproduksjon, webdesign og søkemotoroptimalisering. Det du risikerer er å bomme på innhold, budskap og hvem du egentlig ønsker å nå. Du må bruke tid på å definere hvem dine typiske kunder er (personas), hvordan de søker etter informasjon og hvilke sosiale medier de er aktive på. Nedenfor følger noen typiske kostnader du ikke kommer utenom når du ønsker å implementere inbound marketing.

Programvare og verktøy

Digital markedsføring og inbound marketing vil alltid kreve programvare for å gjennomføre og analysere ønskede aktiviteter. I Effekt Digital bruker vi HubSpot til alle våre markedsaktiviteter. Med HubSpot kan du gjennomføre hele spekteret av tjenester fra start til mål (blogging, SEO, innholdstilbud, landingssider, formularer, nyhetsbrev, epost markedsføring, sosiale medier m.m).

HubSpot kommer også med gratis CRM, og som vi anbefaler på det varmeste. Mens HubSpot CRM er fokusert på salgsteamet, vil det i større organisasjoner ofte være nødvendig å supplere med et komplett CRM som Dynamics eller Salesforce.

Webdesign

Inbound marketing handler om å rute mye av trafikken tilbake til dine websider. Hvis dine websider ikke er brukervennlige og optimaliserte for å konvertere besøkende til laeds og kunder, vil dette gå utover resultatene. Derfor må webdesign / redesign av dine websider inn i markedsbudsjettet. Vekstdrevet webdesign sørger for kontinuerlig oppdatering og optimalisering av dine websider med månedlige kostnader.

Resultatet av dårlige websider er høy fluktfrekvens, selv om dine besøkende har vist interesse for dine produkter eller tjenester. Derfor er brukervennlig og vekstoptimaliserte websider viktigere enn noen gang.

Innholdsmarkedsføring

Dette er den mest tidkrevende delen av inbound marketing, og ikke minst den viktigste. Uten innhold, er det meningsløst å tenke inbound. Innhold og bloggen er det som skaper interesse, engasjement og trafikk til dine websider og selve fundamentet i inbound. 

Du bør definitivt skape og skrive innhold selv, noe vi anbefaler at man setter av tid til. Likevel kan innhold ta så mye av tiden, at det går ut over andre oppgaver. Vi vet at din tid er dyrebar. Dessuten ser vi ofte at det er vanskelig å få interne ressurser til å sette av tid og forplikte seg til å eksempelvis skrive ett eller flere blogg innlegg hver uke. Derfor står man ofte overfor valget om å ansette eller dedikere noen som kan jobbe med dette internt, eller man outsourcer til et profesjonelt content marketing / inbound marketing byrå.

Fordelen med å engasjere et byrå, er at det typisk inngår i avtalen hvor mange blogg-innlegg og innholdstilbud som skal skrives og publiseres hver uke og måned. 

SEO - Søkemotoroptimalisering

Du kommer ikke utenom søkemotoroptimalisering. Et kjøp starter ofte med et søk (eller to) på Google. Å bli funnet av de som søker etter deg er selvfølgelig helt essensielt, derfor er det å være synlig og tilgjengelig i søkemotorer svært viktig.

SEO kan være tidkrevende og krever god planlegging av såvel teknisk SEO, som søkeord-planlegging og innholds-strategi.

Igjen står du mellom å ansette noen som kan jobbe med dette internt, eller sette det ut til et profesjonelt byrå. Hvis du engasjerer et inbound marketing byrå så ligger alltid SEO innbakt i måneds-prisene, og du vet at alt av innhold og websider er optimalisert til enhver tid.

Administrere sosiale medier

Sosiale medier har kommet for å bli og gir deg unike muligheter til å nå ut til ditt publikum med innhold og riktig budskap. Valg av medium og kjøp av annonser kan være krevende. Vi ser at mange setter i gang på egen hånd uten mål og mening og da bærer det fort galt av sted.

Å administrere sosiale medier har blitt et eget fagområde som krever innsikt og kunnskap, og flere og flere velger derfor å enten ansette noen som gjør dette på heltid, eller man velger å sette dette ut til et digital byrå / inbound marketing byrå.

PPC (Pay Per Click - annonsering)

Selv om vi gjør alt vi kan for å tiltrekke kunder med fortjent oppmerksomhet, så kommer vi likevel ikke utenom betalte medier, og kjøp av annonser som Google Adwords, promotering på sosiale medier og retargeting / remarketing kampanjer. PPC er en viktig bidragsyter til å drive trafikk til dine websider.

Dette sorterer gjerne under PPC annonsering (Pay Per Click), og krever spesial kunnskap. Kanskje kan dette være den samme personen som administrerer SEO, eller man ansetter en egen ressurs, som eksempelvis har Google Adwords sertifisering og / eller lignende.

E-post markedsføring og marketing automation

Epost markedsføringFor å kunne følge opp alle kontakter er det viktig å automatisere deler av prosessen ved å bearbeide prospekter og leads gjennom kjøpsreisen (Buyers Journey). Når du får fart på trafikken og konverteringer, vil du fort oppdage at det er krevende å følge opp leads. Da er det viktig å ha et system, og ikke minst kompetanse på området.

Det finnes mange gode verktøy for automatisert bearbeiding av leads, og mange av disse er ofte en integrert del av epost / nyhetsbrev programmet du bruker. Hvis du imidlertid velger å sette dette ut til et inbound marketing byrå vil dette være en del av en total pakke, og HubSpot er skreddersydd for dette.  

Så hva koster det å hyre inn et inbound marketing byrå?

Da det kan være ytterst krevende å sette sammen et eget inbound marketing team som skal gjøre alle oppgavene beskrevet over, tyr mange til det skritt og leie inn hjelp i stedet. Det kan vise seg å være en svært god investering og du unngår å gjøre feil som kan koste dyrt.

Det er mange fordeler med å leie inn et inbound marketing byrå:

 • Du får tilgang til ekspertise på tvers av fagområder
 • Alt i ett system
 • Du slipper å administrere 10 - 15 ulike verktøy og like mange passord
 • Du slipper å innhente tilbud fra mange byråer
 • Du reduserer tiden du bruker på å kommunisere med mange byråer
 • Vesentlig lavere kostnader enn å ansette selv
 • Sannsynligheten er stor for at du kommer mye raskere i gang, og unngår å gå i de mest vanlige fallgruvene

Kostnadene med å leie inn et byrå kommer helt an på ambisjonsnivå, budsjetter og samarbeidsform. Hvor hardt ønsker du å tråkke på gasspedalen?

Ambisiøse eller moderate mål

Avhengig av ambisjonsnivå ligger de løpende kostnadene for inbound marketing i det norske SMB markedet på et sted mellom NOK 30 000 - 150 000 i måneden.  

For større selskaper med omsetning over 100 MNOK, vil kostnadene ligge på 150 000 + / mnd. 

 Oppstartskostnader og lisenskostnader for HubSpot kommer i tillegg. 

Kostnader vil avhenge av veksttakt og ambisjonsnivå.

Eksempel på ROI

Alle er opptatt av hva vi får igjen på investeringene. Det fine med inbound marketing er at det gir deg som leder konkrete tall på hva de ulike aktivitetene genererer av resultater. Alt er målbart.

Eksempel 1: La oss anta at du har aggressive vekst ambisjoner og velger å bruke NOK 2,4 millioner (200 000 i måneden) over ett år og øke inntektene med 20 % fra 50 til 60 millioner i denne perioden. Det vil si at du øker inntektene med 10 millioner. Da kan vi hente frem kalkulatoren:

(10 000 000 - 2 400 000) / 2 400 000 = 316 %

Da får du igjen over 3 ganger investeringene. Om det er dette som blir det endelig resultater vil vise seg. Hvis vi tar utgangspunkt i at vekstbedrifter bør bruke 5 - 8 % av inntektene på markedsføring, så er dette realistiske investeringer. Jeg mener det er fornuftig å bruke 25% - 40% av markedsbudsjettet på inbound marketing, og da henger dette sammen.

Eksempel 2: En bedrift med en omsetning på 25 millioner med målsetning om 10 % vekst vil tilsvarende bruke 50 000 i måneden på inbound marketing. Da får vi:

(2 500 000 - 600 000) / 600 000 = 316 %

Med inbound marketing vil etter hvert konverteringsraten går opp, og da vil anskaffelseskostnaden for hver ny kunde, gå ned.

Her kan du lese mer om konverteringsoptimalsiering og anskaffelseskostnader.

Vi kan dermed kvalitetssikre ROI ved å analysere hvor salgene kommer fra og spore disse tilbake til hvilke sider og blogg-innlegg de besøkte oss første gangen, hvilke landingssider de konverterte fra og hvordan de har kommunisert med oss gjennom hele kundereisen.

Et alt i ett verktøy som HubSpot gjør denne prosessen mye enklere. Lurer du på hvordan du kan komme i gang med inbound marketing og HubSpot, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg i gang.

Les mer om hva HubSpot er og kan gjøre for deg her >>

Vil du lese deg opp på alt om inbound marketing, les vår komplette guide til inbound marketing her

New Call-to-action

Tilbake til bloggen