Hvordan skaffe flere leads med Leadin workflows:


Leadin_Front_Image.jpg

Med inbound marketing metoden ønsker vi å øke antall besøkende til våre websider og konvertere flest mulig besøkende til leads. Leads vi kan bearbeide videre gjennom kjøpsprosessen til betalende kunder og ambassadører for virksomheten vår. Leadin, som er en del HubSpot, er et glimrende verktøy i så måte. For midre bedrifter og gründere kan inbound marketing software som HubSpot være både krevende og dyrt å komme i gang med. Leadin på sin side er gratis. Ved å kombinere Leadin med andre verktøy som Campaign Monitor (Email og Marketing Automation) og Unbounce (Landingssider) kan du med litt innsats utarbeide en kostnadseffektiv strategi for inbound marketing. Det er derfor hyggelig å kunne vise deg hvordan du kan skaffe flere leads med Leadin workflows.

Les også:

1) Formularer - konvertere besøkende til leads

Den beste måten å generere flere leads på er å tilby premium innhold. Leadin lar deg plassere formularer (lead capture forms) på dine hjemmesider. I praksis tilbyr vi innhold av verdi mot at vi får informasjon som epost-adresse, navn på virksomhet og rolle i firmaet. Når den besøkende blir bedt om å laste ned ønsket innhold, ruter vi han eller henne videre til valgt URL. Denne URL'en kan eksempelvis være en ebok, whitepaper, presentasjon eller link til en video. Jo mere verdi du tilbyr gjennom ditt premium innhold, jo mer informasjon kan du be om av prospektet.

Sansynligheten er at du har formularer fra andre tilbydere en Leadin plassert på dine hjemmesider. Bruker du eksempelvis WordPress som CMS benytter du deg kanskje av fantastiske plugins som Optin Monster, Gravity Forms eller Contact Form 7. Det fine med Leadin at den fanger opp og logger alt av informasjon uavhengig av hvilket formular du benytter deg av.

2) Leadin holder styr på dine kontakter - Contact Management

Leadin sørger elegant for å holde orden på dine kontakter. Du har enkel tilgang til alle dine kontakter og ikke minst livsløpet til hver enkelt kontakt. Det betyr at du kan se hvor de har konvertert fra, hvordan de navigerer rundt på dine websider og selvfølgelig hvilke formularer, eller lead capture forms, de har sendt inn. 

Leadflow

Når noen besøker nettstedet ditt vil du umiddelbart få beskjed, samt informasjon om hvor de kommer fra, hva de har lastet ned av informasjon og når de returnerer til sidene dine. I salgsøyemed er dette viktig informasjon å sitte på før du tar kontakt med et lead. Hvis du ser at et lead tenderer mot å navigere på de samme sidene og kanskje har lastet ned den samme e-boken flere ganger eller kanskje lest den samme bloggen flere ganger, så er dette et klart tegn på interesse. Da er det på tide å ta kontakt med vedkommende og presentere deg og din virksomhet. 

3) Markedsanalyse

Leadin gir deg viktige detaljer for å analysere nettstedet ditt. Hva er det dine besøkende leter etter? Hvordan navigerer de rundt for å finne akkurat det de er ute etter? Hvilke sider og premium innhold konverterer best. Kommer de besøkende fra nyhetsbrev, sosiale medier, henvisninger fra andre sider, organisk eller betalt søk. Etter hvert som du øker dine aktiviteter og publiserer innhold vil du opparbeide deg gode og relevante data som danner grunnlag for forbedringer og som gjør deg i stand til å se hva som fungerer og ikke. Disse opplysningene gjør oss i stand til å øke trafikken inn til sidene våre og optimalisere konverteringsraten. 

4) Integrer Leadin med andre programmer

Leadin integrerer enkelt med andre programmer og software. La oss kort ta for oss følgende kategorier:

  • CMS - Content Management Systems
  • Eksterne formularer (ikke leadin)
  • E-mail programmer 

CMS: Hvis du eksempelvis bruker WordPress som CMS er det superenkelt å integrere Leadin workflows. Du trenger kun å installere Leadin plugin for WordPress, registrere konto og sette i gang. Leadin tar deg gjennom en enkel trinnvis prosess for å sette opp din første workflow. 

Formularer: Leadin oppdager automatisk alle typer formulerer på sidene dine. Kanskje du benytter andre tilbydere som Contact Form 7, Ninja Forms osv. Leadin registrerer innmeldinger via disse formularene på samme måte som Leadin formularer. 

E-mail: Send innmeldinger rett til din foretrukne e-mail leverandør. Hvis du eksempelvis bruker Campaign Monitor til å sende nyhetsbrev kan du sende nye abonnenter eller leads rett til en liste i Campaign Monitor. Deretter kan du sette opp en Marketing Automation (automatisert) kampanje ut fra hvilken liste de er påmeldt. Med en slik kampanje sørger du for å sende forhåndsdefinerte e-poster basert på ulike kriterier for segmentering.Ekstra tips:

Når du skriver innhold og ønsker å konvertere flest mulig besøkende til leads og kunder må du ha to tanker i hodet samtidig. Disse to elementene er Kjøpsreisen (the Buyers Journey) og personas (Buyer Persona). Vi bruker å dele kjøpsreisen til kundene inn i tre ulike faser:

  • Bevissthetsfasen
  • Vurderingsfasen
  • Beslutningsfasen

Et prospekt som kommer som besøker dine websider kan befinne seg i en av disse fasene, Derfor må vi legge til rette for å konvertere flest mulig med tilpasset innhold til brukere i de ulike fasene. Tenk nøye gjennom dette, slik at du eksempelvis ikke bare har innhold til interessenter i bevisthetsfasen. 

Personas er semifiktive representanter for dine potensielle kunder. Du må danne deg et bilde av og ha en tydelig formening om hvem dine kunder er, hva er de interessert i, hvilke utfordringer de har på jobben, hvilke sosiale medier er de aktive på, hvordan skaffer de seg informasjon, hvor mye tjener de, alder og sivilstatus m.m. 


  tips og triks for hvordan skaffe flere leads


 

Tilbake til bloggen